[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มี.ค. 2561
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1335013129921480&id=978221392267324
ข้าราชการร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรับป์ชั่นทุกรูปแบบและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1322437087845751&id=978221392267324
ฺBig Claening เทศบาลตำบลท่าก้อน 2560
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต
[ เข้าชม/Comment 308/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง)
[ เข้าชม/Comment 356/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน
[ เข้าชม/Comment 399/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
[ เข้าชม/Comment 352/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเพื่อควบคุมอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลท่าก้อน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกห้วยบ้านตอนบน บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกสระหลวง บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกห้วยซุมเพ็ง-ซำเตย บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุดและน้ำท่วมขังผิวจราจร เนื่องจากพายุ "เซินกา"
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลท่าก้อน จำนวน 2 โครงการ
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกห้วย จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 โครงการ
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาถางคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ชำรุดและน้ำท่วมขังผิวจราจรเนื่องจากพายุ"เซินกา" จำนวน 3 สาย
 
ดูทั้งหมด ..  

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
 
ดูทั้งหมด ..  

เกมสนุกพร้อมโปรโมชั่นมากมาย (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018 (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
เทศบาลตำบลท่าก้อนจะออกรับซื้อขยะ วันและเวลา (อ่าน 257 / ตอบ 2 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าก้อน (อ่าน 377 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นางลัดดา พละไกร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน


นายวิทยา พรมกาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << เมษายน 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

    ip ของคุณ คือ 107.22.48.243
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  6 ip
  เมื่อวาน
  9 ip
  เดือนนี้
  426 ip
  เดือนที่แล้ว
  636 ip
  ปีนี้
  1898 ip
  ทั้งหมด
  22538 ip


  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-168786
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong